รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeสารอาหารบำบัดโรค Nutrition

อาหารแช่แข็ง

มีกรรมวิธีมากมายที่ใช้เพื่อการถนอมอาหารให้มีความปลอดภัยในระยะยาวได้ ด้วยการลดหรือจำกัดไม่ให้อาหารสัมผัสกับอากาศ หรือจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในอาหาร

1.การแช่แข็งอาหาร

การเก็บอาหารไว้ในห้องเย็น หรืออากาศที่เย็นมากๆ จะชะลอหรือหยุดการทำงานของจุลินทรีย์ที่อยู่ในอาหาร โดยการแช่แข็งจะไม่เหมือนกับการให้ความร้อนแก่อาหารซึ่งสามารถฆ่าจุลินทรีย์หลายชนิดได้

เนื่องจากการแช่แข็งไม่ได้ทำให้เชื้อจุลินทรีย์ตาย แต่เป็นการหยุดการทำงานของจุลินทรีย์ชั่วขณะหนึ่ง เช่น สปอร์เชื้อราที่ซ่อนตัวอยู่ในอาหาร ซึ่งเมื่ออากาศอบอุ่นขึ้น เชื้อราในอาหารก็จะเริ่มกลับมาทำงานใหม่อีกครั้ง

อาหารมีความปลอดภัยได้นานแค่ไหนเมื่อแช่อยู่ในตู้เย็นหรือช่องแช่แข็ง อาหารแต่ละชนิดจะมีระยะเวลาปลอดภัยได้นานไม่เท่ากัน

ซึ่งระยะเวลาความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับ อาหารที่เริ่มนำไปเก็บในตู้เย็นที่ระดับอุณหภูมิคงที่ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้ อาหารอาจเน่าเสีย ได้เร็วขึ้น ดังนั้นคุถเจะต้องใช้วิจารณญาณด้วย ถ้ารู้สึกว่าอาหารมีทีท่าว่าจะเน่าเสีย ก็ให้โยนทิ้งได้เลย อย่าไปกิน

2.การแช่แข็งมีผลต่ออาหารอย่างไร

เมื่อแช่แข็งอาหาร น้ำที่อยู่ภายในเซลล์ แต่ละเซลล์จะสร้างผลึกเล็กๆ ขึ้นมาซึ่งสามารถทำให้ผนังเซลล์ฉีกได้ และเมื่อนำอาหารออกจากตู้แช่แข็ง ของเหลวที่อยู่ภายในเซลล์จะรั่วไหลออกมา

ทำให้เนื้ออาหารมีลักษณะแห้งมากกว่าอาหารสด เช่น เนื้อวัวแช่แข็ง จะเห็นได้ชัดว่าเนื้อมีลักษณะแห้งมากกว่าเนื้อวัวสด หรือชีสแห้งจะแตกร่วนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย เช่นเดียวกับขนมปังแห้ง ซึ่งคุณสามารถลดการสูญเสียความชื้นในอาหารได้ด้วยการทำให้อาหารคลายความเย็นออกมาในภาชนะบรรจุเพื่อให้ความชื้นที่คลายออกมาจะยังคงอยู่ภายในภาชนะบรรจุ

Cr. คู่มือโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น