รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeสารอาหารบำบัดโรค Nutrition

กินไวน์แกล้มอาหาร เสริมสุขภาพจริงหรือ

“ไวน์” อาจไม่ใช่สิ่งที่สุด ในแบบแผนอาหารฝรั่งเศส หรือเมดิเตอร์เรเนียน

แต่มันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของแบบแผนอาหารเหล่านี้

ปัจจุบัน เรามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับประโยชน์ของแอลกอฮอล์มากมาย ที่สอดคล้องกับความเชื่อโบราณที่มีมาราว 1-2 ศตวรรษ

เพียงแต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ยังไม่อยากแนะนำ ให้คนหันมาดื่มกัน

เพราะเห็นว่าการติดแอลกอฮอล์นั้น เป็นภัยต่อสุขภาพและสังคมมากกว่า

แต่ถึงอย่างไร ความจริงก็คือความจริง ที่ว่า คนดื่มพอประมาณเเละสม่ำเสมอ

มีอายุยืนกว่า และเป็นโรคหัวใจน้อยกว่าคนไม่ดื่ม

แอลกอฮอล์จากสุราทุกชนิด น่าจะลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้ทั้งนั้น

แต่สารโพลีฟีนอล ที่พบในไวน์แดง (โดยเฉพาะเรสเวราทรอล) ดูจะมีคุณสมบัติป้องกันโรคได้ดีกว่าตัวอื่น

อย่างไรก็ดี แม้ประโยชน์ต่อหัวใจ จะเพิ่มตามปริมาณแอลกอฮอล์ ที่คุณดื่มต่อวันไปเรื่อยๆ

จนถึง 4 แก้วโดยประมาณ(ทั้งนี้ คงต้องขึ้นกับสรีระของคุณด้วย)

แต่การดื่มเยอะขนาดนั้น ก็อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นได้เช่นกัน (รวมทั้งโรคมะเร็งบางชนิดและอุบัติเหตุ)

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่จึงแนะนำให้ผู้ชายดื่มไม่เกิน 2 แก้วต่อวัน ผู้หญิงดื่มไม่เกิน 1 แก้วต่อวัน

ประโยชน์ต่อหัวใจ ที่จะได้จากแอลกอฮอล์ อาจขึ้นอยู่กับวิธีการดื่มพอๆ กับขนาดที่ดื่มด้วย

การดื่มทีละน้อยๆ ทุกวัน นั้น ดีกว่าการดื่มทีละเยอะๆ ช่วงสุดสัปดาห์

การดื่มพร้อมอาหาร ดีกว่าการดื่มตอนท้องว่าง (อาหารช่วยเพลาผลเสียจากแอลกอฮอล์โดยชะลอการดูดซึมแอลกอฮอล์เข้าร่างกาย)

อาหารที่อุดมด้วยพืชเป็นส่วนใหญ่ เช่น อาหารของชาวฝรั่งเศสหรือเมดิเตอร์เรเนียนยังเป็นแหล่งวิตามินบีที่คนเรามักขาดเมื่อมีการดื่มแอลกอฮอล์ด้วย