กรดไขมัน - Nutrition-talk

กรดไขมัน

กรดไขมันที่จำเป็นสำหรับร่างกาย ไม่สามารถได้จากไขมันอื่นๆ จำเป็นต้องได้รับจากอาหารที่กินเท่านั้น

ซึ่งในครั้งแรก IOM ได้แนะนำกรดไขมันที่จำเป็น 2 ชนิด คือ กรดอัลฟาไลโนเลนิก และกรดไลโนเลนิก โดยชนิดแรกเป็นกรดไขมันโอเมก้า-3 ซึ่งพบได้ในน้ำปลา น และน้ำมันบางชนิด ชนิดที่สองเป็นกรดไขมันโอเมก้า-6 ซึ่งพบได้ในน้ำมันข้าวโพดและน้ำมันดอกทานตะวัน โดย IOM แนะนำว่า

 • ผู้หญิงควรได้รับกรดไลโนเลนิก 12 กรัม/วัน และกรดอัลฟาไลโนเลนิก 1.1 กรัม/วัน
  .
 • ผู้ชายควรได้รับกรดไลโนเลนิก 17 กรัม/วัน และกรดอัลฟาไลโนเลนิก 1.6 กรัม/วัน

กรดไขมันในอาหาร

ไขมันทั้งหมดในอาหารเป็นการรวมตัวกันของกรดไขมัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ากรดไขมันชนิดใดจะเด่นกว่าซึ่งกรดไขมันในอาหารแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่

 • กรดไขมันอิ่มตัว เช่น เนยจะมีกรดไขมันอิ่มตัวอยู่ในปริมาณสูงมาก ซึ่งกรดไขมันอิ่มตัวจะมีลักษณะแข็งตัวเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิห้อง และจะแข็งตัวมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดต่ำลง
  .
 • กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว เช่น น้ำมันมะกอก ส่วนมากแล้วเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว ซึ่งจะมีลักษณะเป็นของเหลวเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิห้อง และจะหนาตัวขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดต่ำลง
  .
 • กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน เช่น น้ำมันข้าวโพด ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน ซึ่งจะมีลักษณะเป็นของเหลวเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิห้อง และจะยังคงสภาพเป็นของเหลวเมื่ออุณภูมิลดต่ำลง

อาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง จะไปเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลในกระแสเลือด ซึ่งเชื่อกันว่าทำให้เพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ และเส้นเลือดในสมอง

ส่วนอาหารที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในกระแสเลือด ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดในสมอง

Cr. คู่มือโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.