รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeเรื่องเล่าสะกิดสุขภาพ Health Story

ประโยชน์ของน้ำดื่ม และข้อมูลเชิงวิชาการน่ารู้

ประโยชน์ของน้ำดื่ม และข้อมูลเชิงวิชาการน่ารู้

สุภาพของเราจะดีได้ด้วยปัจจัยหลายอย่าง
แต่ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือ “น้ำ”

50-65% ของน้ำหนักตัวเป็นน้ำ กล้ามเนื้อประกอบด้วยน้ำถึง 75% สมองมีน้ำ 85%
แม้แต่กระดูกที่เป็นของแข็งแต่ประกอบด้วย 50% เลือด 93%

น้ำในร่างกายมีอยู่ทั้งในเซลล์และระหว่างเซลล์
สุขภาพจะดีได้ ต้องมีน้ำในเซลล์ 60% และน้ำระหว่างเซลล์ 40%

อวัยวะทุกชิ้นและระบบทุกระบบของร่างกาย จะทำหน้าที่ได้ดี
ก็ต่อเมื่อมีน้ำในปริมาณที่เพียงพอ

เช่น ระบบหมุนเวียนโลหิตการได้ยิน สายตาและระบบย่อยอาหาร เราจะกลืนไม่ได้

แบตเตอรี่ของรถท่านจะไม่ก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้า ร่างกายของเรายิ่งต้องการน้ำยิ่งกว่าแบตเตอรี่
เซลล์ที่ขาดน้ำ จะทำหน้าที่ผิดปกติ และก่อให้เกิดโรค

และชีวิตจะสิ้นสุด
เมื่อขาดน้ำถึง 20% เมื่อร่างกายขาดน้ำเพียง 1%

เราจะรู้สึกกระหายน้ำทันที และไม่มีสิ่งใดทำหน้าที่แทนน้ำบริสุทธิ์ได้

ไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้ น้ำชาเย็น โคล่าหรือเบียร์เย็นๆ

กระพริบตาไม่ได้ พูดไม่ได้ ถ้าปราศจากน้ำ

ดังนั้นท่านจะมีชีวิตที่ดีมีความสุข ได้ก็ต่อเมื่อท่านดื่มน้ำเพียงพอ

คนทั่วๆ ไปมักดื่มน้ำน้อย ถ้าเราเข้าใจความจำเป็นของน้ำต่อชีวิตของเราแล้ว
เราจะดื่มน้ำมากขึ้น

การดูดซึมของน้ำ เริ่มตั้งแต่ต้นในปาก ในหลอดอาหาร
กระเพาะอาหารเเต่ส่วนใหญ่จะดูดซึมในลำไส้เล็ก

เมื่อน้ำเข้าสู่ระบบไหลเวียนของโลหิต ก็จะเดินทางไปยังอวัยวะทั่วร่างกาย
น้ำจะกระจายไปทั่ว 70 ตารางเมตรของปอด

เพื่อทำหน้าที่ละลายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ไปแลกเปลี่ยนกับออกซิเจนจากอากาศในถุงลม
ปอดจะทำหน้าที่ได้ก็ต่อเมื่อมีน้ำมาละลายก๊าชเหล่านี้

หัวใจจะสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย

รวมทั้งส่งของเสียไปทิ้งที่ไต หัวใจจะส่งเลือดไปฟอกที่ไตวันละ 2,000 ควอทซ์

และเนื่องจากเรามีปริมาณเลือดในร่างกายเพียง 5 ควอทซ์
ดังนั้นในแต่ละวัน เลือดในตัวเราทั้งหมดจะไหล ผ่านไตวันละ 400 เที่ยว

เพื่อนำของเสียไปทิ้ง ซึ่งจะทำไม่ได้เลยถ้าขาดน้ำ

ดังนั้นการดื่มน้ำมากๆ นอกจากจะช่วยให้ได้กรองของเสียออกได้โดยสะดวกแล้ว
ยังช่วยควบคุมกล้ามเนื้อของหัวใจอีกด้วย เพราะถ้าน้ำในเลือดมีน้อย หัวใจก็ต้องทำงานมากขึ้น

ร่างกายขับน้ำออกทางปัสสาวะวันละ 48 ออนซ์
นอกจากนั้นร่างกายเสียน้ำทางเหงื่อวันละ 16 ออนซ์
ทางปอดวันละ 8 ออนซ์ และทางอุจจาระวันละ 8 ออนซ์

หากเราเป็นไข้ทำงานหนักออกกำลังกายมาก
หรืออากาศร้อนก็จะเสียน้ำไป คือ
วันละประมาณ 80 ออนซ์ หรือประมาณ 10 แก้ว (บางแก้วจุน้ำประมาณ 8 ออนซ์)

เราได้น้ำจากอาหารที่กินเข้าไปวันละประมาณ 32 ออนซ์
ดังนั้นเราจึงต้องดื่มน้ำอย่างน้อย 8 แก้ว
แต่โดยทั่วไปเราดื่มน้ำประมาณ 2/3 ของความต้องการของร่างกายเท่านั้น

เมื่อร่างกายขาดน้ำ เราจะเริ่มมีอาการหงุดหงิด
เซลล์สมองของเรา มีจำนวนระหว่าง 150 ถึง 400 ล้านเซลล์

แต่ละเซลล์ต้องการน้ำประมาณ 70-85% ขององค์ประกอบ

เมื่อขาดน้ำ ก็จะเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง

หากน้ำมีไม่ถึง 70% (เท่ากับขาดน้ำอย่างรุนแรง)
อาจมีอาการของโรคจิต(psychosis)

ดังนั้นหากท่านต้องการให้สมองดีและกระปรี้กระเปร่าอยู่เสมอต้องดื่มน้ำมากๆ

การดื่มน้ำมากๆ สามารถควบคุมน้ำหนักตัวได้
เมื่อเรารู้สึกหิว หากได้ดื่มน้ำสัก 1-2 แก้ว ก็จะหายหิว

ตับมีหน้าที่เผาผลาญไขมัน ถ้าร่างกายขาดน้ำ
ตับจะทำหน้าที่บกพร่อง การดื่มน้ำจึงช่วยให้ตับเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้น
คนอ้วนจึงต้องการน้ำมากกว่าคนปกติ
คนที่มีน้ำหนักเกินปกติทุก ๆ 25 ปอนด์ ต้องดื่มน้ำเพิ่ม 1 แก้ว ต่อวัน

น้ำช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้เย็นลง ดังนั้นเมื่อเป็นไข้จึงต้องดื่มน้ำให้มากเพื่อลดไข้

Cr.การล้างพิษโดยวิธีธรรมชาติ