รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeสารอาหารบำบัดโรค Nutrition

ลิโมนอยด์ส

ลิโมนอยด์ เป็น oxygenated triterpenoid ที่พบมากในผลไม้ตระกูลส้ม ซึ่งแยกได้แล้วประมาณ 35 ชนิด และบางชนิดเป็นสารที่ให้รสขม เชื่อว่าลิโมนอยด์เป็นสารต้านมะเร็ง (anticarcinogenic activity)

พบได้ใน

ส้ม ส้มโอ มะนาว ผลไม้ตระกูลอื่นๆ

กลไกในการต้านมะเร็ง

ทำให้เกิดเอนไซม์ต้านมะเร็ง