รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeสารอาหารบำบัดโรค Nutrition

วิตามินดี(แคลซิเฟอรอล)

เมื่อกล่าวถึงกระดูกและฟัน ชื่อสารอาหารอันดับแรกที่ผุดขึ้นมาในความคิดของคนส่วนใหญ่ ก็คือ แคลเซียม เพราะแคลเซียมเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง

แต่ไม่ว่าจะกินแคลเซียมมากขนาดไหน แต่หากร่างกายขาดวิตามิน D ก็จะไม่สามารถดูดซึมแคลเซียมไปใช้ได้ ดังนั้น วิตามิน D จึงมีความจำเป็นต่อการเสริมสร้างกระดูกและฟัน

 

แหล่งอาหาร

นม เนย เนยแข็ง ไข่ มาร์การีนที่เสริมคุณค่าและให้ผิวหนังถูกแสงแดดอ่อน ๆ

มีหน้าที่

ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัส เพื่อเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง

ปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน

5 ไมโครกรัม

อาการเมื่อขาด

กล้ามเนื้ออ่อนแรงและตึง กระดูกอ่อนตัวทำให้ปวดกระดูกและหักได้ ถ้าเกิดกับผู้ใหญ่อาจทำให้เป็นโรคกระดูดน่วม กระดูกพรุนและแตกหักง่าย ถ้าเกิดกับเด็กจะเป็นโรคกระดูกอ่อน

อาการเมื่อเกิน

มีระดับแคลเซียมในเลือดสูงทำให้แคลเซียมตกตะกอนเกิดการสะสมและเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อของอวัยวะบางส่วน เช่น หัวใจ ปอด ไต

Cr: มหันตภัยจากการบริโภคของมนุษย์